Oet ’t Carspel Sweel no. 75

Het decembernummer van 2023 is uit. Bestuur en Redactie wensen u veel leesplezier!

In dit nummer:

  • 75ste Nummer Oet ’t Carspel Sweel
  • Kerktoren
  • Egbertien Naerdingh wickersche te Meppen
  • Begraafplaats Zweeloo (Deel 2)
  • Het vervolg van de huisartsen te Zweeloo (Deel 5)
  • De Gelpenberg, wat moest je ermee? (Deel 2)