nr 41 t/m 50

Uitgave 41

 • De Loozangers – 65 jaar
 •  Wel woonden daor? (38) Het “Orvinge-erve” te Benneveld. Bennevelderstraat 18, Benneveld. Huidige eigenaar/bewoner: P. Strijker
 • De bijenvereniging Oosterhesselen en omstreken

Uitgave 42

 • Wel woonden daor? (39). De bakkerij te Meppen, Mepperstraat 4. Huidige bewoners: fam. Van der Vinne.
 • De bijenvereniging Oosterhesselen en omstreken (deel 2)
 • De honingpers van het Erve Nijenhuis
 • Hotel, Café, Restaurant Hegen te Wezup

Uitgave 43

 • Wel woonden daor? (40). Het Katshuis te Meppen, Katspad 1. Huidige bewoners: fam. Naber.
 • Bakkerij Ramaker te Aalden (deel 1)
 • De bijenvereniging Oosterhesselen en omstreken (deel 3)
 • Hotel, Café, Retaurant Hegen in Wezup (2)

Uitgave 44

 • Wel woonden daor? (41). De Afgescheiden Pastorie aan de Boersteeg te Oud Aalden, afgebroken 1896. Huidige lokatie: erf van het pand Oud Aalden 15.
 • Bakkerij Ramaker te Aalden (deel 2)
 • De bijenvereniging Oosterhesselen en omstreken (deel 4)
 • Domineesborden
 • Drents Wagenspel: ‘De kerk van Zweel’

Uitgave nr 45

 • Voorwoord
 • 25 jaar Historische Vereniging
 • De Studiegroep Geschiedenis Zweeloo 1978 – 1988
 • De pioniersjaren van de Historische Vereniging Zweeloo: de periode maart 1988 tot november 1992
 • Historische Vereniging 1992 t/m 1997
 • Historische Vereniging 1998 t/m 2008
 • Meester Bennink
 • Jan Frensen
 • Gerrit Vos
 • Jantje Joling-Sikken
 • Oet ’n kraant van de veurige eeuw
 • (Re)constructie van verlorengegane kadasterkaarten Zweeloo uit 1832
 • Het Zweeler kerkhofrooster oftewel ‘duivelsrooster’
 • Roef en Harm en het duivelsrooster
 • Historische Vereniging 2009 t/m 2013

Uitgave 46

 • Wel woonden daor? (42). Het ‘Ibinge arve’ te Wezup
 • Wel woonden daor? (43) Kalverstraat 1, Wezup
 • Vraaggesprek met Rieks en Geessien Hidding in Wezup over ‘vrogger’
 • Bedrijfsverzorging Zweeloo
 • Ongevallen met paarden en overig paardennieuws
 • Dienstplichtigen op ‘vooroefening’

Uitgave 47

 • Wel woonden daor? (44 en 45)  Aalden B45 en B46
 • Herinneringen van Ginus Strijk
 • Protestantse Stichting voor Gezinsverzorging ‘Zweeloo’ te Zweeloo
 • Wethouder Harm van Tarel (straat)
 • Installatie van burgemeester Antonie Kleijn

Uitgave 48

 • Wel woonden daor? (46 en 47) Zweeloo – Bakkerij Warmolts – Kruisstraat 2 en 4
 • Veenliek in het Juffersveen
 • In Franse krijgsdienst
 • Zusterkring

Uitgave 49

 • Wel woonden daor? (48) Kalverstraat 2, Wezup
 • Oorlogsdoden
 • Dagboek van Jan Westerhof (deel 1)
 • Paasvuur Aalden in 1941

Uitgave 50

 • Wel woonden daor? (49 en 50) Bennevelderstraat 23 en 29, Benneveld
 • Abraham Emanuël Arbeid (22-03-1920 – 00-01-1943)
 • Dagboek van Jan Westerhof (deel 2)
 • Het feest van Napoleon