2021 Jaarverslag

Was 2020 al een jaar om snel te vergeten, in 2021 was het van hetzelfde laken een pak. Of misschien nog wel erger. Konden we in februari 2020 tenminste nog de jaarvergadering laten plaatsvinden, in 2021 was het aantal door onze vereniging georganiseerde activiteiten nul komma nul. Covid-19, oftewel het coronavirus, bleek taai en vermoeiend te zijn.

Toch vergaderde het bestuur in 2021 nog zes keer, waarvan twee keer online via een ZOOM verbinding (ja, ja, ook het bestuur gaat met de tijd mee).

Medio maart 2022 lijken de vooruitzichten op betere tijden gunstig. Zozeer zelfs, dat het bestuur het heeft aangedurfd weer een jaarvergadering te organiseren. Te weten op dinsdag  12 april 2022 bij HCR Wim Hegen in Wezup (aanvang 20.00 uur).

Vanaf juli 2021 draait Anny Katerberg uit Meppen officieus mee in het bestuur. In de komende jaarvergadering wordt de leden gevraagd deze voordracht officieel te bekrachtigen. Hetzelfde geldt voor de herverkiezing van Bea Kool (volgens rooster aftredend in 2021).

In 2021 bestond het bestuur uit Egbert Hidding, Jan Brinks, Bea Kool (officieus), Harm Tiemens, Fokko Kuipers, Gertjan Ponstein en Anny Katerberg (officieus).

In de 33 jaar van haar bestaan heeft de vereniging veel voorwerpen en documenten geschonken gekregen. En zelf verzameld. In de periode april 2022 t/m juni 2022 willen we middels een expositie in de Aelder Meent in Aalden hiervan zoveel mogelijk aan belangstellenden tonen.

Boek “Geschiedenis voormalige gemeente/kerspel Zweeloo”

Naar verwachting zal het boek in het najaar van 2022 in een oplage van 400 stuks verschijnen.

Oet ’t Carspel Sweel

De redactie bestond uit Fokko Kuipers en Henk Reinds. Zij leverden tal van artikelen, maar daarnaast waren er ook bijdragen van derden. Er zijn in 2021 drie uitgaven verschenen (nrs. 67 t/m 69). Op de website van de Vereniging (www.historischeverenigingzweeloo.org) zijn onder het kopje ‘Tijdschrift’ de onderwerpen in deze uitgaven vermeld.

De periodieken worden rondgebracht door de volgende vrijwilligers: Albert Kuipers, Henk Reinds, Fokko Kuipers, Roelof Kroeze, Catrien Kroeze. Rika Naber, Wim Hegen, Harm Tiemens, Roelof Schuiling, Koop Bos, Judith van Goor en Madeleine Beaumont.

Leden

Op 31 december 2021 was het ledenaantal: 400. Daarvan zijn er 300 ‘Zweeler’ leden en 100 postleden. Vorig jaar was het aantal 409.

Het bestuur van de Historische Vereniging Zweeloo