2022 Jaarverslag

HISTORISCHE VERENIGING ZWEELOO

JAARVERSLAG 2022

Gemengde gevoelens. Die overheersen bij de terugblik op 2022 (het 34e verenigingsjaar). Aan de ene kant is er de trots en tevredenheid over het verloop van het project “Sweel en de Zweelers”. Aan de andere kant is daar ook de verslagenheid over het overlijden van oud-voorzitter (1992 t/m 1997) en medeoprichter Jan Warmolts op 7 december 2022.

Jan heeft zich vanaf het begin op velerlei gebied ingezet voor onze vereniging. Met het uitdragen van zijn enorme historische kennis heeft hij onze vereniging en Zweeloo veelvuldig positief op der kaart gezet. Van zijn hand verschenen talrijke boeken (o.a. “de laatste smid”), boekjes, publicaties en bijdragen aan ons tijdschrift Oet ’t Carspel Sweel. Ook had hij een actieve inbreng in de totstandkoming van “Sweel en de Zweelers”. In 2010 werd Jan benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Wij zijn Jan Warmolts dankbaar voor alles wat hij voor onze vereniging heeft betekend.

“Sweel en de Zweelers”

Na bijna vierenhalf jaar zwoegen en zweten kon op 7 oktober 2022 eindelijk “Sweel en de Zweelers” officieel gepresenteerd worden. Tijdens een geanimeerde bijeenkomst in het kerkje van Sweel werd het eerste exemplaar door voorzitter Egbert Hidding overhandigd aan Bert Hinnen, de laatste “echte” burgemeester van de gemeente Zweeloo.

Voor hun belangeloze inzet werden de bijna 20 medewerkers aan het “project” bedankt met een (Zweeler) kunstwerkje en uiteraard een exemplaar van “Sweel en de Zweelers”

Al snel bleek dat de eerste oplage van 440 exemplaren bij lange na niet voldoende was om aan de vraag te voldoen. De belangstelling voor het boek was overweldigend en zelfs zo groot dat een “bijdruk” van nog eens 550 exemplaren het licht zag. Aan het eind van 2022 stond de teller op ca. 900 verkochte exemplaren. Een resultaat om met recht trots op te zijn.

Bestuur

Het bestuur bestond in 2022 uit 7 personen, te weten Egbert Hidding (voorzitter), Jan Brinks (secretaris), Gertjan Ponstein (penningmeester), Bea Kool, Harm Tiemens, Fokko Kuipers, en Anny Katerberg. Er werd dit jaar in totaal zeven keer vergaderd.

Ter promotie van “Sweel en de Zweelers” hebben we op 14 augustus 2022 met een kraampje op de Kunstmarkt in Wezup gestaan. Hetzelfde (zonder kraam) hebben we gedaan tijdens het Cultuurpad-in-de-kijker weekend van 10 en 11 september 2022 (locaties: De Spil en de Waog).

Jaarvergadering

De jaarvergadering op 12 april 2022 werd door 26 leden (inclusief 5 bestuursleden) bezocht.

Na het formele gedeelte verzorgde Dirkje Mulder-Boers uit Coevorden een boeiende lezing over grensbewoners in Noord-Nederland met als titel “De grens getrokken”. In haar lezing vertelde ze hoe de grensbewoners van Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland tussen 1914 en 1964 in goede en slechte tijden samenleefden.

Oet ’t Carspel Sweel

De redactie bestond uit Fokko Kuipers en Henk Reinds. Zij leverden tal van artikelen, maar daarnaast waren er ook bijdragen van derden. Er zijn in 2022 drie uitgaven verschenen (nrs. 70 t/m 72). Op de website van de Vereniging (www.historischeverenigingzweeloo.org) zijn onder het kopje ‘Tijdschrift’ de onderwerpen in deze uitgaven vermeld.

De periodieken worden rondgebracht door de volgende vrijwilligers: Albert Kuipers, Henk Reinds, Fokko Kuipers, Roelof Kroeze, Catrien Kroeze. Rika Naber, Wim Hegen, Harm Tiemens, Roelof Schuiling, Koop Bos, Judith van Goor en Madeleine Beaumont. Waarvoor onze welgemeende dank!

Digitalisering

Ondanks waardevolle adviezen van dhr. Eggens van Stichting Streekeigen Sleen (nov. 2021) en dhr. Wessels van de Historische Vereniging Beilen (maart 2022) is het ons tot dusver nog niet gelukt het digitaliseringsproces op te starten. We houden moed!

Expositie

In de periode mei t/m half juni 2022 hebben we een aantal fraaie (gebruiks)voorwerpen van de Historische Vereniging tentoongesteld in de Aelder Meent in Aalden. Daarnaast werden er schitterende foto’s uit de oude doos getoond. De belangstelling viel een tikkeltje tegen.

Drentse Delpher

De Drentse Historische Vereniging (DHV) heeft het initiatief genomen tot het inrichten van een Drentse Delpher. De Drentse Delpher is de werknaam voor een website waar de inhoud van historische tijdschriften, uitgegeven in Drenthe, straks te zien zijn. Op de vraag van de DHV of onze Carspels ook beschikbaar mogen zijn voor de site, hebben wij positief geantwoord. Momenteel (februari 2023) verkeert de site nog in de voorbereidingsfase.

Leden

Op 31 december 2022 was het ledenaantal: 398. Daarvan zijn er 292 ‘Zweeler’ leden en 106 postleden. Vorig jaar was het aantal 400.

Het bestuur van de Historische Vereniging Zweeloo