DOE MEE! MIDZOMERAVOND WANDELTOCHT OP 21 JUNI 2024

Samen met gids Roelof Schuiling organiseren we op vrijdag 21 juni a.s. een mooie Midzomeravond wandeltocht door het historische landschap rondom Zweeloo. Om het voor Roelof overzichtelijk en behapbaar te houden, is er wel een maximum aan het aantal deelnemers gesteld, te weten 15. We starten om 20.00 uurop de brink in Zweeloo. Vooraf aanmelden …

Lezing “Een kijkje in de kruidenkast”

Op dinsdag 9 april a.s. verzorgt Wendy Kolkert, historica bij de Groninger Archieven, op initiatief van de Historische Vereniging Zweeloo (HVZ) een lezing met als titel “Een kijkje in de kruidenkast”. Door de hele geschiedenis heen is geneeskunde niet alleen een zaak van artsen, maar ook van gewone vrouwen geweest. In elk huis bevond zich …

Gemeente lanceert nieuwe website over geschiedenis Coevorden; vrijwilligers Historische Vereniging Zweeloo in zonnetje gezet

Woensdagavond 20 maart j.l. presenteerden gemeentearchivaris Henk Mepschen en enkele collega’s van de gemeente Coevorden de vernieuwde website www.geschiedeniscoevorden.nl Dit gebeurde op het gemeentehuis in het bijzijn van de bestuursleden van alle historische verenigingen en wethouder Joop Slomp. Op de site is allerlei historische informatie te vinden, afkomstig uit de gemeentelijke archieven. De site was …

Jaarvergadering Historische Vereniging Zweeloo

De jaarvergadering van de Historische Vereniging Zweeloo vindt dit jaar plaats op 13 februari 2024 in De Drieklank in Aalden. Naast de gebruikelijke agendapunten, staat op de agenda ook het voorstel om ingaande 2024 de contributie met € 2,50 te verhogen. Het bestuur acht dit nodig om kostenverhogingen (met name huurkosten) te kunnen opvangen. Verder …

HET JAAR IS ROND

Het bestuur van de Historische Vereniging Zweeloo en de redactie van Oet ’t Carspel Sweel wensen alle leden en bezoekers van onze website van harte een gelukkig en gezond 2024 toe!

Lezing Jan Kalter op 18 oktober 2023 – Crisis in de venen

Het jaar 1921 was voor Zuidoost-Drenthe een rampjaar. Onder de veenarbeiders heerste massale werkloosheid, armoede en honger. Deze crisis kwam echter niet uit de lucht vallen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog trokken talloze mensen naar Drenthe om te werken in de veengebieden. Er was grote behoefte aan turf vanwege het tekort aan steenkool. Omdat na de …