Publicaties

Te koop via Historische Vereniging Zweeloo

Sweel en de Zweelers ; de geschiedenis van zes dorpen in Zuidoost-Drenthe – Uitgave Historische Vereniging Zweeloo, 2022, 320 pagina’s. Medewerkers: Dick de Kleuver, Henk Reinds, Roelof Schuiling, Marcel Zantingh, Rein Tromp (eindredactie), Gerard van Amstel (tekeningen), Hans Jansen (foto’s), Egbert Hidding (foto’s) – ISBN 978 90 6509 800 9. Prijs € 25,-

Van Grenssteen tot Kunstwerk ; beelden en monumenten in de openbare ruimte binnen de Gemeente Coevorden – Uitgave Stichting Cultuurhistorische Projecten Gemeente Coevorden (CHPC), 2012, 216 pagina’s. Harm Jan Lesschen (teksten) en Ron Trompert (foto’s) – ISBN 978 90 6509 228 1. Prijs € 15,00

Zweel blef Zweel ; gebeurtenissen en indrukken uit bijna 200 jaar gemeente Zweeloo – Uitgave Gemeentebestuur Zweeloo, 1997, 68 pagina’s. Samenstellers: Piet de Boer, Jan Hooge, Henk Reinds, Jan Warmolts (Uitgegeven in het kader van de gemeentelijke herindeling). Prijs € 2,00

Sociaal cultureel werk in de gemeente Zweeloo : in ‘Ons jeugdgebouw’ en ‘De Spil’ – Uitgave Stichting De Spil Zweeloo, 2003, 88 pagina’s. Auteurs: Henk Askes, Piet de Boer, Lucas Hingstman, Bertus Steenge, Trieneke Veltman, Chris Vaillé – ISBN 90 807183 2 7 Prijs € 2,50

De laatste smid ; smeden in en om Zweeloo / Jan Warmolts, 2008, 48 pagina’s. € 5,00

Over galg en rad ; executieplaatsen in Drenthe / Wijnand van der Sanden en Henk Luning (red.), 2010, 255 pagina’s – ISBN 978 90 4008 575 8. Prijs € 5,00

De boeken zijn te bestellen via het secretariaat hvsweel@hotmail.com. De prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Uitverkocht

De fabriek ; geschiedenis van de Coöperatieve Zuivelfabriek Zweeloo – Uitgave werkgroep Historische Vereniging Zweeloo m.n. M.C. Kolpa-Zwolsman, J. Eefting, J.W. Poelenije, 40 pagina’s – ISBN 90 75115 06 7

Schilders van Zweeloo / Roel Sanders, 2007, 156 pagina’s – Uitgever: Historische Vereniging Zweeloo in samenwerking met Uitgeverij Drenthe – ISBN 978 90 7511541 3