Over

Over Historische Vereniging Zweeloo

De Historische Vereniging Zweeloo is opgericht op 10 mei 1988 en is gevestigd te Zweeloo.

De vereniging telt ruim 400 leden Deze komen voornamelijk uit de gehele voormalige gemeente Zweeloo, dat is Zweeloo, Aalden, Benneveld, Meppen, Wezup en Wezuperbrug. Er zijn ook  leden die verhuisd zijn en op deze wijze hun belangstelling tonen.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: hvsweel@hotmail.com of via het contact formulier

Doelstelling van de Historische Vereniging Zweeloo (uit de statuten)

  1. De Historische Vereniging Zweeloo heeft ten doel het bevorderen van de studie en het verbreiden van de kennis van de geschiedenis van  de voormalige gemeente Zweeloo in de ruimste zin genomen en het fungeren van ontmoetingspunt voor allen, die zich bij de geschiedenis van de voormalige gemeente Zweeloo betrokken voelen.
  2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
    • het instellen van werk-en studiegroepen, die zich op een bepaald terrein of onderwerp van de geschiedenis van de voormalige gemeente Zweeloo bezighouden.
    • Het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen, alsmede het doen van publicaties (o.a. in ons periodiek: Oet ‘t Carspel Sweel”)
    • Alle overige wettige middelen, welke voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn