Nieuwsbrief maart 2024

Beste lezers,

Om nou te zeggen dat het storm liep op onze algemene ledenvergadering, nou nee niet bepaald. Slechts 20 bezoekers (incl. 4 bestuursleden) wisten 13 februari jl. de weg naar De Drieklank in Aalden te vinden en dat was, zo eerlijk moeten we zijn, toch wel een beetje tegenvallend. Temeer omdat we hoopten met de terugkeer van de historische quiz wat meer bezoekers te trekken. Maar goed, het is niet anders. Op 9 april as. staat alweer de volgende bijeenkomst op het programma: een lezing van historica Wendy Kolkert met als titel “Een kijkje in de kruidenkast”. Een nieuwe ronde met nieuwe kansen, zullen we maar zeggen. Verderop leest u hierover meer.

Voor de pauze stemde de vergadering unaniem in met de benoeming van Rein Tromp als nieuw bestuurslid. Het voorstel van het bestuur om de contributie ingaande 2024 te verhogen met € 2,50 werd eveneens unaniem aangenomen.

Hartelijk bedankt Univé en Coop, welkom Bhv2Day.nl en Herberg de Aelderstroom

Bijna 10 jaar (vanaf het begin) stond zowel het logo van Univé Verzekeringen als Coop (aanvankelijk Coop Weggen en later Coop Aalden) als sponsor op de achterzijde van Oet ’t Carspel Sweel. Beide bedrijven hebben eind vorig jaar aangegeven een andere invulling aan hun sponsorbeleid te willen geven. Vanaf deze plaats willen wij Univé en Coop hartelijk danken voor hun jarenlange steun.

Gelukkig hebben we in Bhv2Day.nl arbo professionals van Gerwin Tiems uit Meppen een nieuwe sponsor gevonden. Als tweede nieuwe sponsor kunnen we “Herberg de Aelderstroom” van Floris de Wever en Gert van der Kooi begroeten. Via deze weg danken wij beide bedrijven voor het vertrouwen in onze Vereniging.

Nieuwe huisvesting

In onze vorige Nieuwsbrief hebben wij al verteld dat we op zoek moeten naar nieuwe huisvesting. Stichting het Frensenhoes heeft kenbaar gemaakt dat zij de Gaanderij, onze huidige thuishonk, op termijn weer in eigen gebruik wil nemen. Concreet betekent dit dat de huidige huurovereenkomst per 1 januari 2026 eindigt. Sinds dit onverwachte bericht hebben we natuurlijk niet stilgezeten. Diverse lijntjes zijn gelegd, maar tot een concreet (100%) resultaat heeft dit tot dusver nog niet geleid. Toch hebben we gerede hoop op korte termijn met positieve berichten te kunnen komen. Hou daarom het nieuws op onze website in de gaten(www.historischeverenigingzweeloo.org). Of het ons uiteindelijk lukt, gaan we zien, maar het zal in ieder geval een serieuze uitdaging worden. De hoeveelheid te verhuizen boeken, ordners, dozen, mappen, vitrines, ladenkasten, stellingen, etc. is immers behoorlijk. Wellicht hebben we straks wat hulp nodig van sterke armen. Laat het ons (het bestuur) even weten dat u die sterke man of vrouw bent.

Lezing Wendy Kolkert in De Drieklank in Aalden      

Op dinsdag 9 april a.s. verzorgt historica Wendy Kolkert in De Drieklank in Aalden een lezing met de uitnodigende titel “Een kijkje in de kruidenkast”. Aanvang 20.00 uur.                      

Door de hele geschiedenis heen is geneeskunde niet alleen een zaak van artsen, maar ook van gewone vrouwen geweest. In elk huis bevond zich een kruidenkastje vol met geneeskrachtige kruiden en planten. Welke kruiden werden er zoal gebruikt? Wat voor medicijnen maakten deze vrouwen zelf? Hoe dachten mensen over geneeskunde? En in hoeverre waren de medicijnen ook echt werkzaam? Deze vragen beantwoordt Wendy Kolkert in haar lezing over kruidengeneeskunde in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

Wendy Kolkert is historica die zich verdiept heeft in de geschiedenis van de geneeskunde. Door haar werk bij de Groninger Archieven heeft ze alle gelegenheid de vroegmoderne recepten zelf te onderzoeken en soms zelfs uit te proberen.

Op 21 juni a.s. gaan we een mooie Midzomeravond wandeling maken

Samen met gids Roelof Schuiling organiseren we op vrijdag 21 juni a.s. een mooie Midzomeravond wandeling door het historische landschap rondom Zweeloo. Om het voor Roelof overzichtelijk en behapbaar te houden, is er wel een maximum aan het aantal deelnemers gesteld, te weten 15. We starten om 20.00 uurop de brink in Zweeloo.

Vooraf aanmelden voor deze wandeling is wel vereist en kan telefonisch (0591-371776) of via het

e-mailadres hvsweel@hotmail.com.

Contributie 2024

Zoals hiervoor al is aangegevenheeft de Algemene Ledenvergadering onlangs ingestemd met een contributieverhoging van € 2,50. Het nieuwe bedrag is thans € 24,00. Voor leden die ons periodiek “Oet ’t Carspel Sweel” per post ontvangen, bedraagt de contributie € 30,00 Deze bedragen gelden alleen voor diegenen die de contributie handmatig aan ons overmaken. 

Voor diegenen die ons hebben gemachtigd, geldt een korting van € 1,50. Begin april gaan wij voor deze groep incasseren.

De bijgaande contributie-nota is voornamelijk gericht aan de groep handmatige overmakers. Wij hopen dat u de contributie tijdig aan ons overmaakt, zodat u voorkomt dat wij u een herinnering moeten sturen. Na betaling stellen wij het zeer op prijs als u de bijgaande doorlopende machtiging zou willen invullen en tekenen. Dat is voor de vereniging makkelijker en goedkoper.

Leden

Eind maart 2024 was het ledenaantal: 389 (31 december 2023: 392).