Nieuwsbrief augustus 2023

Beste lezers,

Het blijft voor het bestuur altijd weer een uitdaging om voor haar leden een leuk en interessant én het liefst ook nog gezellig programma te organiseren. Voor het komend najaar zijn we daarin voorlopig, denken we, redelijk geslaagd. We beginnen in de maand september 2023 met een:

Fietstocht: een rondje Zweeloo

Op vrijdag 22 september as. organiseren we een gezellige en leerzame fietstocht door de omgeving van Zweeloo. Basis hiervoor is de route, zoals die is uitgezet op bladzijde 12 van “Sweel en de Zweelers”, het mooie boek over de geschiedenis van de voormalige gemeente Zweeloo. Voor het gemak citeren we nog even de inleidende tekst bij de fietsroute in het boek: om het landschap rond Zweeloo beter te leren kennen, zou je er eigenlijk zelf op uit moeten gaan. Dat is de beste manier om het gebied te leren kennen. De route laat het buitengebied in al zijn variaties zien.

Tijdens de fietstocht, die ongeveer 25 km lang is, wordt u op verschillende interessante plekken bijgepraat door Rein Tromp en Roelof Schuiling, twee kenners bij uitstek van de boeiende Zweeler geschiedenis. Om het voor hun overzichtelijk en behapbaar te houden, hebben we wel een maximum aan het aantal deelnemers gesteld, te weten 25. Mocht 22 september, om welke reden dan ook, niet kunnen doorgaan, dan proberen we het een week later (29 september) nogmaals.

En oh ja… de snelheid van de traditionele (gewone) fiets is straks in september leidend.

We starten de fietstocht om 13.00 uur bij de kerk in Zweeloo. De kosten zijn voor leden € 2,50 per persoon en voor niet-leden € 4,50 per persoon. Onderweg krijgt u namens de Vereniging een consumptie + gebak aangeboden. Graag (gepast) contant betalen.

Vooraf aanmelden voor deze fietstocht is vereist en kan via ons e-mailadres hvsweel@hotmail.com. Telefonische opgave is ook mogelijk: 0591-371776.

Lezing Jan Kalter op 18 oktober 2023 in De Drieklank: Crisis in de venen

Het jaar 1921 was voor Zuidoost-Drenthe een rampjaar. Onder de veenarbeiders heerste massale werkloosheid, armoede en honger. Deze crisis kwam echter niet uit de lucht vallen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog trokken talloze mensen naar Drenthe om te werken in de veengebieden. Er was grote behoefte aan turf vanwege het tekort aan steenkool. Omdat na de oorlog de import van steenkool weer op gang kwam, stortte de vervening in. Een langdurige sociaaleconomische crisis was het gevolg.

In dezelfde periode kreeg het socialisme voet aan de grond en werden er vakbonden opgericht. Het verzet tegen de verslechtering van de arbeids‑ en levensomstandigheden was echter niet eensgezind. Terwijl er in Nederland in het algemeen sprake was van een tegenstelling tussen socialistische en confessionele vakorganisaties, gold in Zuidoost-Drenthe dat vooral anarchisten en sociaaldemocraten tegenover elkaar kwamen te staan. Tijdens de crisis in 1921 kwam deze rivaliteit tot een hoogtepunt.

Op 18 oktober as. verzorgt Jan Kalter, auteur van het boek “Opstand en ondergang van de veenarbeiders in Zuidoost-Drenthe 1860-1921” een (ongetwijfeld) boeiende lezing over deze heftige periode. Locatie: De Drieklank, Kerkstraat 16 in Aalden. Aanvang: 20.00 uur.

Steun de Historische Vereniging Zweeloo (HVZ) met Rabo ClubSupport

De campagne Rabo ClubSupport, waarbij de Rabobank een deel van de winst investeert in clubs en verenigingen, wordt ook dit jaar weer gehouden. Onze Vereniging doet ook weer mee en heeft zich aangemeld met het project “Vernieuwen website”.

De website van de Historische Vereniging was behoorlijk gedateerd. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de realisatie van een vernieuwde website, die niet alleen gebruiksvriendelijker is, maar ook overzichtelijker en toegankelijker. Met andere woorden: het visitekaartje van de Vereniging.

Via de Rabo App of via Rabo Internetbankieren kunt u als Rabo-lid stemmen op ons initiatief. De stemperiode is van 4 tot en met 26 september 2023. Mogen wij weer op uw stem rekenen?

Nieuwe website

We noemden het hiervoor al even. Onze gedateerde website is in een nieuw jasje gestoken. We kregen hierbij deskundige hulp van het duo Joey Pieters en Jan Hooge. Als u deze Nieuwsbrief leest, zijn de resultaten al te bewonderen op deze site.           

Graag contributie betalen

Alleen voor degenen die de vereniging niet gemachtigd hebben!

Zo’n 20 leden van onze vereniging hebben hun contributie voor het jaar 2023 nog niet betaald.

De penningmeester verzoekt deze leden hun contributie voor 1 september a.s. over te maken op bankrekening NL02 RABO 0377 1004 20, t.n.v. Historische Vereniging Zweeloo. 

Graag bij de overschrijving naam en adres vermelden. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Leden

Op 31 juli 2023 was het ledenaantal: 390 (31 maart 2023: 397).