In memoriam Jan Warmolts

Op 7 december jl.  is Jan Warmolts onverwachts op 82-jarige leeftijd onverleden. Jan was medeoprichter en oud-voorzitter (1992 t/m 1997) van de Historische Vereniging Zweeloo. In 2010 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Tot het laatst toe heeft Jan zich met hart en ziel op velerlei wijze actief ingezet voor zaken die de geschiedenis en cultuur van Zweeloo en omgeving betreffen. Als onuitputtelijke bron van historische kennis zullen we hem zeer gaan missen.

We wensen zijn vrouw Margje, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte toe.

Jan Warmolts (derde van links) als lid van het projectteam bij de boekpresentatie van ‘Sweel en de Zweelers’. Foto Hans Jansen.