Boermarken

De Marke is een eeuwenoude (middeleeuwse) organisatievorm voor het beheer en gebruik van gemeenschappelijke gronden. De invloed van de Marke, of zoals het later werd de Boermarke, was enorm. En zelfs heden ten dage is de rol niet uitgespeeld. In de periode van Napoleon en daarna is de invloed van de Boermarke wel verminderd, zeker als gevolg van de Markescheidingen. Daarbij werden de gronden niet meer gemeenschappelijk beheerd, maar toegewezen aan de Markegenoten. Het Waardeel was het aandeel, waarmee men toegang had tot de vergadering van de Boermarke.

Rudy Rijks verzorgde voor de Historische Vereniging Zweeloo op woensdag 16 maart 2016 een lezing over dit onderwerp. Vanuit zijn kennis van de situatie rond Norg  kon hij ons veel interessants vertellen over dit Drents fenomeen.