200.000 jaar Drents landschap

De lezing van Roelof Schuiling gehouden op 22 januari 2014 handelde over de veranderingen in het Drents landschap vanaf vroege ijstijden tot heden. Het enorme gewicht van het ijs in die ijstijden heeft het landschap totaal veranderd. Grote grondverplaatsingen hebben de structuur van het hedendaagse landschap bepaald. Rivier- en beekdalen, zandruggen, zwerfstenen en moerassen stammen uit die tijd. Menselijk ingrijpen van de laatste eeuwen hebben de rest gedaan. In krap 2 uur
behandelde Roelof dit adembenemende proces van zoveel eeuwen.


Eigenlijk zou op deze avond Jan Bieleman het woord voeren over zijn vakgebied: Het boerenbedrijf van 1600 tot heden, maar moest op het laatste moment afzeggen. Gelukkig kon Roelof Schuiling invallen met een minstens zo interessant onderwerp.