Wintermarkt Meppen

De wintermarkt, die op zaterdag 24 november 2012 in Meppen georganiseerd was, trok erg veel belangstelling. Eén van de kraampjes was ingericht door de Historische Vereniging Zweeloo. Naast een aantal historische objecten werden er ook boeken en tijdschriften tegen een aantrekkelijke prijs verkocht.  En… zeker 6 nieuwe leden hebben zich aangemeld!

Voor het Frensenhoes, waar de HVZ sinds het begin van dit jaar onderdak heeft, werden folders verspreid.