Lezing Kruidenier

Op woensdag 21 november 2012 is er een lezing gehouden in Hotel Café Restaurant Hegen in Wezup met als onderwerp: “Wil de laatste kruidenier het licht uit doen”.

Het gruttersbedrijf kent een lange geschiedenis vanaf het ontstaan van het vak in de Middeleeuwen. Bert Boon uit Assen nam ons deze avond, aan de hand van foto’s, reclameteksten, prachtige verhalen en anekdotes, mee in de geschiedenis. Hij vertelde ons over het ontstaan in de Middeleeuwen, de crisistijd in de jaren dertig van de vorige eeuw, de oorlogsjaren met de schaarste aan levensmiddelen en de distributietijd van 1940 tot en met 1945. Ook de naoorlogse ontwikkeling van zelfbediening naar supermarkten kwam aan de orde met daarmee de teloorgang van de kleine zelfstandige kruidenier.De avond werd opgeluisterd met een tentoonstelling van artikelen en gebruiksvoorwerpen uit de periode voordat de kruidenier uit het straatbeeld verdween.