Lezing Geopark De Hondsrug

Op 9 oktober 2012 werd in het pas gereedgekomen Hotel Café Restaurant Hegen in Wezup de lezing “Geopark De Hondsrug” gehouden.

Ongeveer 30 personen waren op deze gebeurtenis afgekomen.

De heer Harry Wolters, die verbonden is aan het Hunebedcentrum te Borger en vanuit die functie nauw betrokken bij het Geopark De Hondsrug, vertelde met veel vuur wat het Geopark De Hondsrug inhoudt. Het Geopark is een uitgestrekt gebied dat grenst aan de voormalige gemeente Zweeloo.

Het Hondsruggebied kent een zeer boeiende, lange geschiedenis, die al ver voordat de mens op aarde was begon en doorgaat in het heden. Het landschap valt te lezen als een boek met op iedere bladzijde een nieuw verhaal. De optelsom hiervan bepaalt de identiteit van het Hondsruggebied. Dat het gebied uniek is werd eens te meer duidelijk. Nergens is de combinatie van een niet-stenige ondergrond, smeltreliëf, pingo-ruïnes en zwerfstenen uit Finland en op andere plaatsen uit Zweden zó aanwezig. Als inwoners van dit gebied zijn we dat ons niet altijd bewust. Het project Geopark De Hondsrug wil daar verandering in brengen.

Meerdere partijen op de Hondsrug hebben de handen ineengeslagen en besloten om de verhalen van de Hondsrug opnieuw te onderzoeken, te noteren en te gebruiken voor een toekomstvisie waarvan bedrijvigheid en toerisme belangrijke onderdelen zijn.

Dit gebeurt in het kader van een Europees Geopark, waar meerdere landen projecten voor aanmelden. Inmiddels is er vanuit de gehele wereld belangstelling.

Het was een geslaagde en zeer interessante lezing.