Algemene ledenvergadering 12 april 2022

Voor jaarstukken 2020 en 2021 zie kopje: Over 2020 en over 2021, onder kopje: Jaarvergadering.