Een mooi gebaar

Als kind werd Dirk Bartels uit Rotterdam in 1941 bij Jan en Jantje Kamps aan de Paardelandsdrift in Aalden ondergebracht. Hij zou er tot het eind van de 2e Wereldoorlog blijven. Naar eigen zeggen heeft de familie Kamps hem in die moeilijke jaren een veilige en vertrouwde jeugd gegeven.

Inmiddels 85 jaar oud, heeft de heer Bartels middels een plaquette op het graf van Jan en Jantje zijn blijvende dank voor de fantastische hulp en verzorging willen verwoorden. Op 4 juli jl. werd de plaquette op de begraafplaats in Zweeloo in aanwezigheid van een aantal genodigden onthuld. Namens de Historische Vereniging waren voorzitter Egbert Hidding en secretaris Jan Brinks aanwezig.

Tekst plaquette: “Door jullie fantastische hulp en verzorging heb ik deze verschrikkelijke tijd overleefd. Daarom blijf ik mijn hele leven, vanaf mijn 5 jaar tot nu 85 jaar, enorm dankbaar.

Dirk Bartels bij het graf van Jan en Jantje Kamps met daarop de plaquette.