Interieurs van Drentse boerderijen

Op 28 september 2017 gaf Ineke den Hollander, kunsthistoricus in Coevorden, een lezing over dit onderwerp.

Ze liet ze ons de verschillende fasen zien van de ontwikkeling van de bouw van boerderijen. De oorzaak van die veranderingen waren vrijwel altijd de veranderde landbouw- en veeteeltmethoden. Hogere binnenruimtes, meer opslag voor voer, handiger indeling van de stal en deel leverden andere constructies en indelingen op.

Met veel voorbeeldmateriaal gidste Ineke ons aan de hand van de boerderijen door de eeuwen. Dat veel boerderijen hun oorspronkelijke functie verloren hebben is enerzijds jammer, omdat er veel functies werden gesloopt ten gunste van het wonen, maar anderzijds blijft door die interne verbouwingen van de boerderijen het aanzicht van dorpen voor een groot deel gelijk.