Benneveld, historisch en gezellig

De dorpskernavond van vrijdagavond 27 januari was een groot succes.

Koop Bos maakte duidelijk dat het dorp Benneveld een rijke historie heeft. Diep in de prehistorie waren er de jagers en die hebben hun sporen achtergelaten. Wie goed zoekt vindt op de akkers allerlei hulpmiddelen van deze vroege Bonevelders. Daarna ontstonden er boerderijen vanwege de ontwikkeling naar landbouw. Van grote invloed was vervolgens de kerk met allerlei vormen van belasting. Koops enthousiasme was aanstekelijk.

Vervolgens liet Dick de Kleuver met een diapresentatie twee zeer oude documenten zien waarin Benneveld voorkomt. Daarna werden er beelden vertoond van het dorp en verschillende boerderijen in voorbije jaren.

Echt leuk werd het toen enkele Bennevelders voorwerpen toonden die in hun bezit zijn, zoals een breihulp, een dors-stok, een vuistbijl en een handgeschreven brief van lang geleden. Leuk was ook dat Roelof Mulder de historische vereniging een haardhaak heeft geschonken.

Daarna was er veel belangstelling voor de materialen die aanwezig waren zoals kaarten, archeologische vondsten en kadasterboeken.