Watererfgoed in DrentheWater heeft een veel belangrijker rol gespeeld in de geschiedenis van Drenthe dan wij vermoedden.

Olav Reijers, bekend van de fietsroutes over dit onderwerp, weet dat als geen ander boeiend te vertellen. Na de ijstijd waren er de oorspronkelijke beken waarvan de Aalderstroom er een van was. Op de oevers van die beken woonden de eerste mensen. De afwatering van alle Drentse beken liep via Meppel, Groningen en Coevorden. Door het kanaliseren van de beken, het ontwateren van de veengebieden en het graven van kanalen was er soms sprake van ernstige wateroverlast. Inmiddels hebben
de Waterschappen de waterhuishouding goed op orde. Olav toonde ons zien wat er nog allemaal te zien is van die rijke watergeschiedenis. Uiteraard kwam de Aelder- en Geeserstroom aan de orde en het gemaal Bollema met een spectaculair verschil in waterpeil.

De lezing vond plaats op donderdag 21 januari 2016 in De Spil in Zweeloo.