Lezing Pracht en Praal (en duivelsrooster)

Op donderdag 16 januari hield dr. Justin Kroesen een lezing over de pracht en praal van de kerken in Drenthe.

De Hervormde kerk had het initiatief genomen om voor deze lezing Justin Kroesen uit te nodigen. In een betoog, ondersteund met veel dia’s liet hij zien dat er in Drenthe vele interessante kerken te zien zijn. Weliswaar niet zoveel als in andere delen van Nederland, maar van alle bouwstijlen zijn er voorbeelden. Extra interessant werd het toen hij liet zien dat er in de protestantse kerken veel restanten te vinden zijn van het roomse verleden. Hoewel de beeldenstorm veel heeft uitgewist is het met enige fantasie mogelijk een goede voorstelling van de oorspronkelijke indeling te krijgen. De kerken in Duitsland, die minder te lijden hebben gehad van de beeldenstorm, bevestigen die beelden.

De bezoekers -ongeveer 40 personen- hebben een mooie blik in het verleden kunnen werpen.

Aan het einde was er de officiële overdracht van het duivelsrooster. Na een duidelijk verhaal, waarin de naam en functie van het rooster werd toegelicht door Roelf Schuiling van de Historische Vereniging  Zweeloo werd een bordje overhandigd aan Gilbert Mulder van het kerkbestuur. Het bordje zal geplaatst worden bij het duivelsrooster, dat inmiddels zijn oude plaats heeft terug gekregen bij het toegangshek van de kerk en het kerkhof.