Opening Jubileum Expositie

Burgemeester Bert Bouwmeester heeft op woensdag 16 oktober 2013 feestelijk de expositie ‘Deur de Tied’ van de HVZ geopend.

Het geluid van de boerhoorn van Meppen kondigde het begin aan van de opening aan van de eerste tentoonstelling die de Historische Vereniging Zweeloo organiseerde. Harm Tiemens vertelde in het kort over de voorgeschiedenis, de inspanningen die geleverd zijn door de mensen van de Stichting Frensenhoes, de eigen bestuursleden en de vrijwilligers. Maar hij gaf vooral aandacht aan mevrouw Frensen die met het beschikbaar stellen van het Frensenhoes dit alles mogelijk heeft gemaakt.

Hierna werd de burgemeester uitgenodigd naar binnen te gaan om de openingshandeling te verrichten. Deze sprak daarbij over het belang van het onder de aandacht houden van de geschiedenis. De handeling zelf was het weer ingang zetten van de klok van de familie Kats. Deze klok was van Rozetta en Meijer Kats, die in de oorlog zijn weggevoerd en omgebracht in Sobibor. Na jaren in het de kamer van de burgemeester van Zweeloo te hebben gehangen werd deze overgedragen aan de HVZ. Omdat deze geen goede plaats had, kreeg de klok een plaats in de Korenhof. Nu er wel plaats is, heeft de friese staartklok een mooie plek gekregen. Nadat de slinger weer in gang was gebracht werden de lichten in de vitrines ontstoken en was de expositie geopend.

Alle aanwezigen toastten daarna op het welslagen van deze eerste (prachtige) tentoonstelling.