Jubileumavond met duivelsrooster

De jubileumavond op 20 september 2013 was een groot succes.

Het optreden van het bekende duo Harm en Roelof was uitsluitend toegankelijk voor leden. De zaal van hotel Hegen in Wezup zat helemaal vol toen om 8 uur de deuren sloten.

Voorzitter Harm Tiemens opende de avond met het memoreren van het heugelijke feit dat de vereniging 25 jaar bestaat. Hij blikte kort terug op die jaren en noemde daarbij een aantal belangrijk personen, waaronder de redactie van het periodiek ‘Oet ’t Carspel Sweel’.

Tot veler verrassing werd toen het podium ingenomen door Aaltje Bos met een verhaal over een spookachtige gebeurtenis, waarbij het kerkhof van Zweeloo een rol vervulde. Aaltje kan dat als geen ander met vuur brengen. Het verhaal was de inleiding voor het aanbieden van een ‘duivelsrooster’aan de jarige Historische Vereniging. Drie oud-voorzitters hadden het initiatief genomen om een rooster te laten maken bij de smid Masseling, naar voorbeeld van eeuwenoude roosters zoals die nog maar een paar plaatsen zijn te vinden. De plaats voor dit rooster is uiteraard bij het hek van de Hervormde Kerk te Zweeloo.

Harm en Roelof, die optraden met hun nieuwe theaterprogramma met de titel “ Doppinda’s op’t taofelzwilk”, speelden onmiddellijk in op dit gegeven met tekst en lied. Hun optreden was verder actueel, geestig en professioneel. Het was een echte feestavond !