Tik op de vingers van de HVZ!

Donderdag 11 april hield ds. Jan Hylkema een lezing die georganiseerd was door de Hervormde Kerk en de Historische Vereniging Zweeloo.

Meteen al bij aanvang verweet Jan Hylkema de HVZ dat zij klakkeloos de datum van de stichting van de NH-kerk van hem had overgenomen. Hij deed dat echter wel op zijn eigen innemende wijze.

Onder grote belangstelling –de kerk zat bijna vol- hield Jan Hylkema een lezing. Het had een thuiswedstrijd kunnen zijn, maar het was geen preek die hij hield. De historische schets bestreek vele terreinen: De Reformatie, de Middeleeuwen, De Groningse theologen, de algemene én de lokale kerkhistorie, de laconieke aard van de Drenten. En het ging over Van Gogh, Lesturgeon, Herder en schaapherders, borden met namen van predikanten én van pastoors, Karel V en Berend van Galen. Bijzonder waren ook de oude liederen en gedichten, waarbij hij ook zijn publiek betrok.

Tot slot mondde zijn verhaal uit in een raad over zingeving: Kijk niet alleen toe, maar speel ook mee!

Het was een stortvloed aan gegevens met vele illustraties en veel humor.

Het was een uitzonderlijke avond.