2022 Agenda

A. Opening

B. Mededelingen

C. Notulen van de algemene ledenvergadering van 12 april 2022

D. Jaarverslag 2022

E. Financiƫn

            a. Resultatenrekening 2022

            b. Balans 31-12-2022

F. Kascontrolecommissie

            a. Verslag bevindingen

            b. Benoeming nieuwe leden

G. Begroting 2023

H. Bestuurszaken

            a. Egbert Hidding, Jan Brinks en Gertjan Ponstein zijn aftredend en herkiesbaar.

            b. Fokko Kuipers is aftredend en niet herkiesbaar.

I. Rondvraag en sluiting

Pauze

Na de pauze vertelt oud-Zweeler Renate Snoeijing, tegenwoordig directeur van het Huus van de Taol in Beilen, ons van alles over de Drentse taal als onderdeel van het Nedersaksisch. Onderdeel hiervan is een leerzame, vrolijke en uitdagende Drentse taalquiz.